Ako si vybrať kvalitné manažérske vzdelanie? Dôležitá je akreditácia.

Vo svete je už bežné študovať, či vzdelávať sa v rámci postgraduálnych programov, a aj u nás si táto forma postupne nachádza svoje pevné miesto. Napríklad manažérske štúdium MBA už nie je nič nezvyčajné.

Ako si vybrať kvalitné manažérske vzdelanie? Dôležitá je akreditácia.

(zdroj: komerčný článok)

MBA je skratka pre Master of Business Administration. V krajinách na Západe je to prestížny titul a absolventi tohto programu zastávajú často vedúce miesta v manažmente významných spoločností. Od štúdia iných ekonomických smerov sa líši najmä prepojením teórie s praxou. Študenti sa na základe teoretických poznatkov učia riešiť reálne problémy, a to vďaka konkrétnym príkladom na jednotlivých stratégiách a ich dôsledkoch, učia sa princípom praxe a dopĺňajú si vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí biznisu.

Štúdium MBA si môžu vybrať aj záujemcovia zo Slovenska. K dispozícii je výber naozaj niekoľkých desiatok programov, špecializácií a rovnako veľké množstvo vzdelávacích inštitúcií. Akú z nich si vybrať? Je dobré dať na referencie, ale dôležitým aspektom, na ktorý je pri výbere vzdelávacej inštitúcie dôležité hľadieť, sú aj jej akreditácie – najmä tie zahraničné a členstvo v rôznych organizáciách, či odborných programoch.

Referencie sú veľmi dôležité, pretože ústna reklama je najlepšia reklama. Nepochybne vám musí sedieť aj ponuka ponúkaných programov a celkovo by ste mali mať z danej inštitúcie dobrý pocit. V množstve ponúk je však ešte jeden atribút, ktorý odlíši kvalitu od zbytku. Partnerstvo a členstvo v medzinárodných inštitúciách a akreditácie.

Jednou z mála škôl v Čechách a na Slovensku, ktoré získali akreditáciu Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) je Cambridge Business School. To znamená, že Cambridge Business School je akreditovaným členom britskej organizácie ASIC, ktorá je prestížnou autoritou na poli vzdelávacích organizácií a poskytovateľov dištančného a online vzdelávania v rámci celého sveta. 

Pre študentov a potencionálnych záujemcov o štúdium to znamená, že škola ponúka naozaj kvalitné MBA štúdium, ktoré prešlo kontrolou a spĺňa všetky prísne štandardy nielen na vybavenie, obsah programov, ale aj na lektorov, či ostatných zamestnancov.

O kvalite svedčí aj fakt, že Cambridge Business School je aj členom Asociace MBA. Táto organizácie združuje iba členov, ktorým ručí za kvalitu štúdia a prešli prísnym hodnotením a kontrolou.

Pokiaľ uvažujete o štúdiu MBA, Cambridge Business School okrem prepracovanej formy štúdia, bohatej ponuky programov, disponuje aj množstvom pozitívnych referencií študentov a absolventov a je držiteľom prestížnych akreditácií. Okrem toho absolventi štúdia na Cambridge Business School majú vo firmách dvere otvorené. Až 98% absolventov si po skončení štúdia finančne a kariérne polepšilo. Zverte svoje štúdium do rúk naozajstných profesionálov.

www.cambschool.sk

Komerčný článok

Podobné články