Geodetické profesionálne služby

V prípade že sa vo Vašom živote vyskytla situácia že potrebujete služby s ktorými s nestretávate pravidelne, je určite veľmi dôležité vybrať si správneho profesionála ktorý dodá požadované veci vo vysokej kvalite. V prípade geodeta to platí samozrejme tiež.

Geodetické profesionálne služby

Geodetické profesionálne služby (Foto: expresnygeodet.sk)

S požiadavkou na geodetické služby sa stretávame najčastejšie pri veciach spojených s nehnuteľnosťami. Často žiadané sú služby vypracovania geometrického plánu. Takýto geometrický plán vypracovávajú geodeti pre majetkovoprávne vysporiadanie, ďalej pri rozdeľovaní alebo naopak spájaní pozemkov alebo tiež býva požiadavka na zameranie ku kolaudácii rodinného domu. V geometrickom pláne tiež býva vyznačené vecné bremeno k pozemku alebo stavbe.

Posledné roky v legislatíve pribudla povinnosť udávať adresný bod. Jedná sa o zemepisnú súradnicu vchodu do budovy. Tento je žiadaný pri vydávaní súpisného čísla k budove ale môže byť požadovaný stavebným úradom aj pri kolaudácii. Samozrejme geodet Vám tiež vytýči stavebné objekty. Tu sa jedná ako o rodinné domy, priemyselné podniky a haly, tak aj o ďalšie objekty ako sú rôzne inžinierske siete a stožiare.

Text:PR

Podobné články